UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnini 12 punto ve koyu fontta çıktısını alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi
Bu sözleşme tüm hakları Werkmen Medya Ürün ve Hizmetleri (bundan sonra Hizmet olarak anılacaktır.) Werkmen Medya (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile Hizmeti satın alan (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) (gerçek veya tüzel) arasında yapılan bir sözleşmedir. 556 sayılı Markaların Korunması hakkında kanun ve milletlerarası Patent Hakları anlaşmaları ile korunmuştur.

MADDE 1 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 2 - SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
2.1. ALICI sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.
2.2. SATICI ve ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
2.3. ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
2.4. SATICI ve ALICI, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
2.5. İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.
2.6. İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yeni borçlar kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : WERKMEN MEDYA
Telefon : 0850 304 2363
Adres : Merkezefendi mahallesi g58 sokak no 4/1 daire 4 İstanbul


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2. Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmet teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.3. ALICI'nın işbu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği hizmet bedelini, hizmetin teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.
4.4. Satılan hizmetlerin fiyatları KDV dahil olarak belirtilmiştir. KDV oranı %18’dir. ALICI satış işlemi sırasında site üzerinde yer alan fiyat ile hizmeti satın aldığını kabul eder. Fiyatın değişmesi farklı sistemlerde geçerli olan fiyatların uygulanmasını, farkını talep edemez.
4.5. Satılan (HİZMET) hizmetler (Grafik Tasarım Hizmetleri) birebir ve benzer olabilir. Werkmenmedya bu konuda sorumlu tutulamaz. Patent garantisi vermez.

4.6.Satılan (HİZMET) hizmetlerde paket içeriği belli olmaktadır. O paket içeriği haricinde ekleme yapılmamaktadır. Alıcı bunu bilerek , isteyerek ve görerek aldığı için Werkmenmedya sorumlu tutulamaz. Değişim yapamaz. Grafik tasarım ürünleri gönderim süresi maksimum 15 iş günü içerisindedir. 15 iş gününü geçik durumlar da iade istenebilir.
 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI
5.1. www.werkmenmedya.com hizmetleri kişiye özel olduğu için hizmet yapımına başlandıktan sonra iade hakkı kullanılamaz. Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler kişiye özeldir. İade hakkı yoktur. 

 

MADDE 6 - CEZA

6.1. Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

6.2. werkmenmedya.com bildirimde bulunmaksızın Hizmet Şartları'nı değiştirme hakkını saklı tutar.

İşbu sözleşme ödemenin yapılmasıyla geçerlilik kazanır.